Produktdata

Ikke tiltrådte leverandører

Følgende leverandører har valgt ikke at tiltræde aftale om udvidet ansvar


Menu
Relaterede links:

Uddrag fra byggevareforordningens definition for byggematerialer:

»byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf