Produktdata

Alle tiltrådte leverandører

Følgende leverandør(er) er tiltrådt aftale om udvidet ansvar for byggematerialer


Menu
Relaterede links:

Uddrag fra byggevareforordningens definition for byggematerialer:

»byggemateriale«: enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf